2004

 

 

NINH THUẬN

Ngy 27/3/15, 20/3/15, 13/3/15, 06/3/15, 27/2/15, 20/2/15, 13/2/15, 06/2/15, 30/01/15, 23/01/15, 16/01/15, 09/01/15, 02/01/15, 26/12/14, 19/12/14, 12/12/14, 05/12/14, 28/11/14, 21/11/14, 14/11/14, 07/11/14, 31/10/14, 24/10/14, 17/10/14, 10/10/14, 03/10/14, 26/9/14, 19/9/14, 12/9/14, 05/9/14

Thứ Su, Ngy 27/3/2015, K hiệu:  3K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 02
Giải Bảy 486
Giải Su 8475 - 3724 - 9693
Giải Năm 6370
Giải Tư
33592 - 18437 - 50169 - 79923
33392 - 65236 - 51052
Giải Ba  03643 - 55178
Giải Nh 36784
Giải Nhất 08416
Giải Đ.Biệt 861993

Thứ Su, Ngy 20/3/2015, K hiệu:  3K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 42
Giải Bảy 756
Giải Su 3227 - 7004 - 2714
Giải Năm 5727
Giải Tư
18690 - 75378 - 44774 - 28934
77287 - 42793 - 20910
Giải Ba  04434 - 07866
Giải Nh 94602
Giải Nhất 52213
Giải Đ.Biệt 094730

Thứ Su, Ngy 13/3/2015, K hiệu:  3K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 54
Giải Bảy 946
Giải Su 1173 - 9269 - 3415
Giải Năm 7425
Giải Tư
47472 - 25983 - 49878 - 73653
77903 - 81529 - 66421
Giải Ba  69570 - 06116
Giải Nh 86362
Giải Nhất 36020
Giải Đ.Biệt 341124

Thứ Su, Ngy 06/3/2015, K hiệu:  3K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 74
Giải Bảy 535
Giải Su 1569 - 3768 - 8944
Giải Năm 4080
Giải Tư
34369 - 08101 - 58768 - 29134
11741 - 88815 - 71409
Giải Ba  32872 - 65048
Giải Nh 42887
Giải Nhất 68130
Giải Đ.Biệt 094115

Thứ Su, Ngy 27/02/2015, K hiệu:  2K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 36
Giải Bảy 184
Giải Su 2833 - 3597 - 4716
Giải Năm 8498
Giải Tư
14151 - 18598 - 45051 - 69209
67971 - 68702 - 29957
Giải Ba  31838 - 93467
Giải Nh 48266
Giải Nhất 55508
Giải Đ.Biệt 472111

Thứ Su, Ngy 20/02/2015, K hiệu:  2K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 30
Giải Bảy 100
Giải Su 0862 - 1118 - 8940
Giải Năm 8190
Giải Tư
79554 - 12650 - 34398 - 53970
30531 - 71734 - 07500
Giải Ba  07194 - 55720
Giải Nh 88867
Giải Nhất 51705
Giải Đ.Biệt 029543

Thứ Su, Ngy 13/02/2015, K hiệu:  2K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 08
Giải Bảy 271
Giải Su 8076 - 5065 - 4408
Giải Năm 0606
Giải Tư
85554 - 78913 - 97510 - 98702
66195 - 70329 - 36130
Giải Ba  24867 - 82392
Giải Nh 56987
Giải Nhất 38625
Giải Đ.Biệt 699308

Thứ Su, Ngy 06/02/2015, K hiệu:  2K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 49
Giải Bảy 908
Giải Su 6358 - 5409 - 4991
Giải Năm 9735
Giải Tư
68049 - 02941 - 92623 - 99409
49899 - 80713 - 68104
Giải Ba  53237 - 94620
Giải Nh 69161
Giải Nhất 75568
Giải Đ.Biệt 649608

Thứ Su, Ngy 30/01/2015, K hiệu:  1K5
Giải Kết Quả
Giải Tm 68
Giải Bảy 598
Giải Su 3103 - 4374 - 9844
Giải Năm 3928
Giải Tư
53810 - 94747 - 05626 - 77888
03963 - 96771 - 76879
Giải Ba  34561 - 95543
Giải Nh 28488
Giải Nhất 98485
Giải Đ.Biệt 774831

Thứ Su, Ngy 23/01/2015, K hiệu:  1K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 53
Giải Bảy 330
Giải Su 5276 - 7935 - 5144
Giải Năm 8027
Giải Tư
19955 - 19539 - 62349 - 22456
61249 - 00640 - 86895
Giải Ba  19542 - 51556
Giải Nh 81128
Giải Nhất 49125
Giải Đ.Biệt 107122

Thứ Su, Ngy 16/01/2015, K hiệu:  1K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 82
Giải Bảy 414
Giải Su 7424 - 4314 - 1556
Giải Năm 8058
Giải Tư
70238 - 73129 - 83058 - 19711
73263 - 72761 - 63985
Giải Ba  03975 - 10151
Giải Nh 87690
Giải Nhất 64846
Giải Đ.Biệt 510916

Thứ Su, Ngy 09/01/2015, K hiệu:  1K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 29
Giải Bảy 977
Giải Su 9612 - 3865 - 4486
Giải Năm 7991
Giải Tư
01983 - 18722 - 14458 - 51327
18915 - 21828 - 50787
Giải Ba  23558 - 76559
Giải Nh 14728
Giải Nhất 17686
Giải Đ.Biệt 148968

Thứ Su, Ngy 02/01/2015, K hiệu:  1K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 39
Giải Bảy 676
Giải Su 9436 - 2846 - 2134
Giải Năm 8892
Giải Tư
45203 - 40686 - 51021 - 04794
55857 - 96623 - 33954
Giải Ba  96745 - 22589
Giải Nh 50371
Giải Nhất 07140
Giải Đ.Biệt 410503

Thứ Su, Ngy 26/12/2014, K hiệu:  12K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 88
Giải Bảy 844
Giải Su 9804 - 3523 - 9294
Giải Năm 4348
Giải Tư
61108 - 47832 - 69237 - 44501
76487 - 52029 - 45596
Giải Ba  22546 - 78866
Giải Nh 03936
Giải Nhất 39710
Giải Đ.Biệt 299596

Thứ Su, Ngy 19/12/2014, K hiệu:  12K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 77
Giải Bảy 747
Giải Su 2731 - 7511 - 0872
Giải Năm 5943
Giải Tư
69669 - 31540 - 73554 - 94974
98394 - 41054 - 19038
Giải Ba  47568 - 78560
Giải Nh 80136
Giải Nhất 39666
Giải Đ.Biệt 706086

Thứ Su, Ngy 12/12/2014, K hiệu:  12K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 72
Giải Bảy 083
Giải Su 7590 - 0365 - 0145
Giải Năm 3770
Giải Tư
27257 - 08669 - 63023 - 00306
77543 - 18840 - 15953
Giải Ba  47551 - 27043
Giải Nh 55882
Giải Nhất 94888
Giải Đ.Biệt 151372

Thứ Su, Ngy 05/12/2014, K hiệu:  12K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 66
Giải Bảy 408
Giải Su 6126 - 1587 - 0108
Giải Năm 1834
Giải Tư
86073 - 33117 - 70528 - 46545
40003 - 02288 - 92503
Giải Ba  92218 - 03939
Giải Nh 48145
Giải Nhất 02166
Giải Đ.Biệt 969986

Thứ Su, Ngy 28/11/2014, K hiệu:  11K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 57
Giải Bảy 026
Giải Su 8330 - 1307 - 0460
Giải Năm 4002
Giải Tư
53570 - 58600 - 04638 - 67058
62676 - 72632 - 10045
Giải Ba  45168 - 59582
Giải Nh 89097
Giải Nhất 24074
Giải Đ.Biệt 898015

Thứ Su, Ngy 21/11/2014, K hiệu:  11K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 31
Giải Bảy 133
Giải Su 2325 - 1585 - 8048
Giải Năm 0626
Giải Tư
84021 - 71359 - 01343 - 15604
06349 - 00996 - 77673
Giải Ba  17589 - 71989
Giải Nh 39872
Giải Nhất 98401
Giải Đ.Biệt 615863

Thứ Su, Ngy 14/11/2014, K hiệu:  11K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 11
Giải Bảy 435
Giải Su 1400 - 1185 - 5994
Giải Năm 6878
Giải Tư
75564 - 01130 - 49710 - 94586
34412 - 54883 - 81727
Giải Ba  25636 - 77074
Giải Nh 56446
Giải Nhất 93990
Giải Đ.Biệt 064547

Thứ Su, Ngy 07/11/2014, K hiệu:  11K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 87
Giải Bảy 874
Giải Su 9822 - 4585 - 0896
Giải Năm 0709
Giải Tư
15909 - 86990 - 13970 - 42131
41352 - 57526 - 82874
Giải Ba  47060 - 95706
Giải Nh 93370
Giải Nhất 20496
Giải Đ.Biệt 828613

Thứ Su, Ngy 31/10/2014, K hiệu:  10K5
Giải Kết Quả
Giải Tm 11
Giải Bảy 325
Giải Su 0023 - 8109 - 5882
Giải Năm 6345
Giải Tư
62033 - 25979 - 06026 - 39233
66324 - 72821 - 61394
Giải Ba  20733 - 04895
Giải Nh 73914
Giải Nhất 25171
Giải Đ.Biệt 918682

Thứ Su, Ngy 24/10/2014, K hiệu:  10K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 97
Giải Bảy 024
Giải Su 9376 - 8375 - 4806
Giải Năm 1425
Giải Tư
85717 - 06610 - 68061 - 24179
27617 - 35573 - 40614
Giải Ba  16759 - 42772
Giải Nh 98217
Giải Nhất 86276
Giải Đ.Biệt 297436

Thứ Su, Ngy 17/10/2014, K hiệu:  10K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 90
Giải Bảy 921
Giải Su 9103 - 8641 - 3723
Giải Năm 8000
Giải Tư
40700 - 65271 - 74316 - 83013
47391 - 36945 - 49118
Giải Ba  90162 - 97875
Giải Nh 63046
Giải Nhất 60827
Giải Đ.Biệt 054808

Thứ Su, Ngy 10/10/2014, K hiệu:  10K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 25
Giải Bảy 841
Giải Su 4708 - 9586 - 5695
Giải Năm 4679
Giải Tư
63579 - 63140 - 66085 - 55910
84035 - 87317 - 26235
Giải Ba  11529 - 96086
Giải Nh 40662
Giải Nhất 16539
Giải Đ.Biệt 019165

Thứ Su, Ngy 03/10/2014, K hiệu:  10K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 87
Giải Bảy 157
Giải Su 6711 - 3693 - 4214
Giải Năm 3409
Giải Tư
65601 - 95774 - 10242 - 01172
30506 - 83093 - 81848
Giải Ba  30597 - 31654
Giải Nh 85800
Giải Nhất 99224
Giải Đ.Biệt 544282

Thứ Su, Ngy 26/9/2014, K hiệu:  9K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 73
Giải Bảy 590
Giải Su 9749 - 4249 - 2312
Giải Năm 0872
Giải Tư
57802 - 35853 - 45420 - 45134
22361 - 76177 - 24868
Giải Ba  71354 - 29774
Giải Nh 83254
Giải Nhất 08849
Giải Đ.Biệt 027149

Thứ Su, Ngy 19/9/2014, K hiệu:  9K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 70
Giải Bảy 028
Giải Su 6520 - 5998 - 0971
Giải Năm 1743
Giải Tư
43285 - 28323 - 86088 - 84659
61695 - 56779 - 12120
Giải Ba  77358 - 26795
Giải Nh 41208
Giải Nhất 11851
Giải Đ.Biệt 942138

Thứ Su, Ngy 12/9/2014, K hiệu:  9K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 82
Giải Bảy 233
Giải Su 0302 - 2477 - 4060
Giải Năm 5210
Giải Tư
87465 - 85762 - 80633 - 78763
75094 - 19960 - 47200
Giải Ba  59691 - 31280
Giải Nh 77498
Giải Nhất 61612
Giải Đ.Biệt 111782

Thứ Su, Ngy 05/9/2014, K hiệu:  9K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 08
Giải Bảy 861
Giải Su 0340 - 2515 - 5926
Giải Năm 9610
Giải Tư
28772 - 01691 - 92210 - 07699
86050 - 65462 - 14477
Giải Ba  42867 - 94771
Giải Nh 03230
Giải Nhất 56007
Giải Đ.Biệt 199559

 

Hy đến với chng ti theo địa chỉ sau:

           - Địa chỉ: Số 32 đường 16 thng 4, Thnh Phố Phan Rang - Thp Chm, Tỉnh Ninh Thuận

           - Tel: 068.830155 - 830378 - 830379. Fax: 068.822708 - 822707 -  830380

    

            -Website:http://www.xosoninhthuan.com.vn/   

             - Email:xosoninhthuan@yahoo.com hay xosoninhthuan@ninhthuan.gov.vn