2004

 

 

NINH THUẬN

Ngy 20/5/16, 13/5/1606/5/16, 29/4/16, 22/4/16, 15/4/16, 08/4/16, 01/4/16, 25/3/16, 18/3/16, 11/3/16, 04/3/16, 26/02/16, 19/02/16, 12/02/16, 05/02/16, 29/01/16, 22/01/16, 15/01/16, 08/01/16

Thứ Su, Ngy 20/5/2016, K hiệu:  5K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 82
Giải Bảy 682
Giải Su 3816 - 6510 - 0607
Giải Năm 0365
Giải Tư
39904 - 35155 - 95206 - 88390
27426 - 94090 - 10106
Giải Ba  10923 - 74257
Giải Nh 70133
Giải Nhất 66413
Giải Đ.Biệt 35081

Thứ Su, Ngy 13/5/2016, K hiệu:  5K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 66
Giải Bảy 913
Giải Su 0212 - 9496 - 6348
Giải Năm 2869
Giải Tư
56458 - 46615 - 79424 - 21822
78133 - 51541 - 28335
Giải Ba  85596 - 76545
Giải Nh 33739
Giải Nhất 84136
Giải Đ.Biệt 07301

Thứ Su, Ngy 06/5/2016, K hiệu:  5K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 87
Giải Bảy 197
Giải Su 8426 - 7788 - 9580
Giải Năm 7363
Giải Tư
58966 - 46929 - 41052 - 48324
70355 - 86469 - 00496
Giải Ba  00706 - 47539
Giải Nh 61406
Giải Nhất 34214
Giải Đ.Biệt 06378

Thứ Su, Ngy 29/4/2016, K hiệu:  4K5
Giải Kết Quả
Giải Tm 90
Giải Bảy 775
Giải Su 6764 - 3573 - 8828
Giải Năm 8248
Giải Tư
12897 - 01587 - 94435 - 54302
80052 - 52090 - 08389
Giải Ba  99880 - 91127
Giải Nh 45293
Giải Nhất 94926
Giải Đ.Biệt 91639

Thứ Su, Ngy 22/4/2016, K hiệu:  4K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 70
Giải Bảy 488
Giải Su 7352 - 2266 - 7856
Giải Năm 7951
Giải Tư
61422 - 46846 - 31994 - 47994
15912 - 82305 - 40133
Giải Ba  43837 - 71537
Giải Nh 03177
Giải Nhất 15055
Giải Đ.Biệt 24357

Thứ Su, Ngy 15/4/2016, K hiệu:  4K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 21
Giải Bảy 059
Giải Su 9901 - 2990 - 9180
Giải Năm 5414
Giải Tư
35407 - 17993 - 93093 - 25603
81892 - 62527 - 27466
Giải Ba  83358 - 18848
Giải Nh 86705
Giải Nhất 76105
Giải Đ.Biệt 68281

Thứ Su, Ngy 08/4/2016, K hiệu:  4K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 20
Giải Bảy 688
Giải Su 3246 - 0849 - 3160
Giải Năm 8543
Giải Tư
84332 - 87361 - 04824 - 41329
90654 - 31528 - 01879
Giải Ba  92340 - 59386
Giải Nh 13562
Giải Nhất 36783
Giải Đ.Biệt 48763

Thứ Su, Ngy 01/4/2016, K hiệu:  4K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 80
Giải Bảy 051
Giải Su 9598 - 0492 - 0439
Giải Năm 7172
Giải Tư
85043 - 61099 - 22617 - 01516
76127 - 64025 - 51714
Giải Ba  44089 - 30149
Giải Nh 79024
Giải Nhất 99450
Giải Đ.Biệt 92909

Thứ Su, Ngy 25/3/2016, K hiệu:  3K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 97
Giải Bảy 846
Giải Su 6347 - 7420 - 5316
Giải Năm 4184
Giải Tư
49074 - 08795 - 02556 - 02997
48704 - 36427 - 65537
Giải Ba  24068  -  48768
Giải Nh 08063
Giải Nhất 99783
Giải Đ.Biệt 034221

Thứ Su, Ngy 18/3/2016, K hiệu:  3K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 38
Giải Bảy 285
Giải Su 9255 - 4165 - 3213
Giải Năm 3884
Giải Tư
28090 - 98116 - 51696 - 49168
02182 - 66028 - 36987
Giải Ba  77585 - 47785
Giải Nh 43951
Giải Nhất 33540
Giải Đ.Biệt 979806

Thứ Su, Ngy 11/3/2016, K hiệu:  3K2

Giải Kết Quả
Giải Tm 65
Giải Bảy 184
Giải Su 2070 - 6648 - 8575
Giải Năm 2885
Giải Tư
78802 - 23273 - 31114 - 16075
87577 - 96239 - 61210
Giải Ba  87021 - 60164
Giải Nh 98834
Giải Nhất 95002
Giải Đ.Biệt 840140

Thứ Su, Ngy 04/3/2016, K hiệu:  3K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 79
Giải Bảy 745
Giải Su 9298 - 6423 - 6464
Giải Năm 1332
Giải Tư
88113 - 89977 - 10023 - 16562
82560 - 09165 - 33481
Giải Ba  76833 - 21072
Giải Nh 34255
Giải Nhất 06817
Giải Đ.Biệt 357088

Thứ Su, Ngy 26/02/2016, K hiệu:  2K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 10
Giải Bảy 196
Giải Su 1587 - 0581 - 6816
Giải Năm 6470
Giải Tư
24181 - 77859 - 56557 - 99750
26759 - 44434 - 10087
Giải Ba  09971 - 58548
Giải Nh 88848
Giải Nhất 60961
Giải Đ.Biệt 554129

Thứ Su, Ngy 19/02/2016, K hiệu:  2K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 23
Giải Bảy 254
Giải Su 6289 - 2843 - 4555
Giải Năm 6357
Giải Tư
60403 - 76008 - 11899 - 80432
67994 - 61936 - 04073
Giải Ba  35280 - 22201
Giải Nh 30445
Giải Nhất 97676
Giải Đ.Biệt 027190

Thứ Su, Ngy 12/02/2016, K hiệu:  2K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 95
Giải Bảy 823
Giải Su 7728 - 5032 - 9873
Giải Năm 4469
Giải Tư
26927 - 26226 - 19595 - 59064
85675 - 22503 - 72006
Giải Ba  61890 - 85061
Giải Nh 52870
Giải Nhất 90946
Giải Đ.Biệt 652379

Thứ Su, Ngy 05/02/2016, K hiệu:  2K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 08
Giải Bảy 969
Giải Su 4651 - 5034 - 6606
Giải Năm 2056
Giải Tư
22926 - 25797 - 70722 - 00073
90901 - 53480 - 85004
Giải Ba  76327 - 51532
Giải Nh 26519
Giải Nhất 68760
Giải Đ.Biệt 145417

Thứ Su, Ngy 29/01/2016, K hiệu:  1K5
Giải Kết Quả
Giải Tm 95
Giải Bảy 885
Giải Su 9300 - 0061 - 1641
Giải Năm 0476
Giải Tư
84375 - 83705 - 19407 - 87636
74926 - 62068 - 58490
Giải Ba  40588 - 98437
Giải Nh 05958
Giải Nhất 95170
Giải Đ.Biệt 746641

Thứ Su, Ngy 22/01/2016, K hiệu:  1K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 66
Giải Bảy 403
Giải Su 0237 - 9957 - 7581
Giải Năm 9872
Giải Tư
00697 - 58398 - 18777 - 82438
98948 - 81471 - 41306
Giải Ba  05914 - 85161
Giải Nh 04406
Giải Nhất 32570
Giải Đ.Biệt 652198

Thứ Su, Ngy 15/01/2016, K hiệu:  1K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 26
Giải Bảy 577
Giải Su 6028 - 6513 - 2095
Giải Năm 2665
Giải Tư
86611 - 70901 - 11687 - 69981
90071 - 64945 - 04492
Giải Ba  82111 - 51280
Giải Nh 82351
Giải Nhất 63028
Giải Đ.Biệt 934195

Thứ Su, Ngy 08/01/2016, K hiệu:  1K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 42
Giải Bảy 982
Giải Su 0466 - 8893 - 3767
Giải Năm 0315
Giải Tư
71971 - 99881 - 38732 - 62209
48433 - 28848 - 05500
Giải Ba  23962 - 56620
Giải Nh 42437
Giải Nhất 73620
Giải Đ.Biệt 076623

Thứ Su, Ngy 25/12/2015, K hiệu:  12K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 40
Giải Bảy 067
Giải Su 3226 - 3778 - 7643
Giải Năm 4973
Giải Tư
52850 - 85486 - 73763 - 73607
64831 - 48378 - 63705
Giải Ba  67140 - 43273
Giải Nh 50841
Giải Nhất 33930
Giải Đ.Biệt 365290

Thứ Su, Ngy 18/12/2015, K hiệu:  12K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 62
Giải Bảy 381
Giải Su 1194 - 7990 - 1078
Giải Năm 6405
Giải Tư
79604 - 62816 - 64338 - 11262
23539 - 25738 - 86047
Giải Ba  61319 - 41273
Giải Nh 63812
Giải Nhất 45517
Giải Đ.Biệt 661587

Thứ Su, Ngy 11/12/2015, K hiệu:  12K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 14
Giải Bảy 064
Giải Su 8328 - 5187 - 7067
Giải Năm 9845
Giải Tư
83361 - 18447 - 15173 - 94226
75827 - 37805 - 07897
Giải Ba  04669 - 07652
Giải Nh 90102
Giải Nhất 80997
Giải Đ.Biệt 454474

Thứ Su, Ngy 04/12/2015, K hiệu:  12K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 95
Giải Bảy 934
Giải Su 4579 - 5461 - 6179
Giải Năm 2389
Giải Tư
71963 -18889 - 45369 - 93800
78201 - 13751 - 97505
Giải Ba  54951 - 93866
Giải Nh 31209
Giải Nhất 02156
Giải Đ.Biệt 492504

Thứ Su, Ngy 27/11/2015, K hiệu:  11K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 17
Giải Bảy 971
Giải Su 1597 - 1669 - 8588
Giải Năm 3283
Giải Tư
95491 - 79057 - 68846 - 64287
33565 - 98117 - 14468
Giải Ba  78216 - 34808
Giải Nh 20947
Giải Nhất 42899
Giải Đ.Biệt 589060

Thứ Su, Ngy 20/11/2015, K hiệu:  11K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 15
Giải Bảy 031
Giải Su 2582 - 8788 - 5707
Giải Năm 3582
Giải Tư
31275 - 48685 - 68772 - 14364
39463 - 67659 - 66482
Giải Ba  31259 - 05880
Giải Nh 68816
Giải Nhất 97742
Giải Đ.Biệt 151335

Thứ Su, Ngy 06/11/2015, K hiệu:  11K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 70
Giải Bảy 007
Giải Su 6972 - 3084 - 1658
Giải Năm 8084
Giải Tư
89331 - 45742 - 94038 - 07894
21924 - 96835 - 95838
Giải Ba  42440 - 27991
Giải Nh 43725
Giải Nhất 07046
Giải Đ.Biệt 678966

Thứ Su, Ngy 30/10/2015, K hiệu:  10K5
Giải Kết Quả
Giải Tm 81
Giải Bảy 919
Giải Su 0643 - 2199 - 2917
Giải Năm 2803
Giải Tư
22272 - 28297 - 10956 - 72491
35682 - 47819 - 53594
Giải Ba  20718 - 87077
Giải Nh 44776
Giải Nhất 87557
Giải Đ.Biệt 029190

Thứ Su, Ngy 23/10/2015, K hiệu:  10K4
Giải Kết Quả
Giải Tm 67
Giải Bảy 056
Giải Su 5873 - 1777 - 1283
Giải Năm 0792
Giải Tư
76510 - 88988 - 45748 - 61837
33788 - 67107 - 99127
Giải Ba  99334 - 08328
Giải Nh 86611
Giải Nhất 11614
Giải Đ.Biệt 608407

Thứ Su, Ngy 16/10/2015, K hiệu:  10K3
Giải Kết Quả
Giải Tm 13
Giải Bảy 119
Giải Su 4451 - 8925 - 8858
Giải Năm 3551
Giải Tư
00271 - 26587 - 27148 - 36901
31428 - 59420 - 55527
Giải Ba  60032 - 39162
Giải Nh 34151
Giải Nhất 78630
Giải Đ.Biệt 871445

Thứ Su, Ngy 09/10/2015, K hiệu:  10K2
Giải Kết Quả
Giải Tm 74
Giải Bảy 275
Giải Su 7646 - 2923 - 1826
Giải Năm 9441
Giải Tư
64438 - 54563 - 66516 - 91164
10397 - 71951 - 32899
Giải Ba  87668 - 13039
Giải Nh 97764
Giải Nhất 05903
Giải Đ.Biệt 931956

Thứ Su, Ngy 02/10/2015, K hiệu:  10K1
Giải Kết Quả
Giải Tm 62
Giải Bảy 989
Giải Su 8727 - 1082 - 9159
Giải Năm 2762
Giải Tư
30022 - 78690 - 94286 - 47891
98734 - 70343 - 85693
Giải Ba  20574 - 12477
Giải Nh 99409
Giải Nhất 76885
Giải Đ.Biệt 301629

 

Hy đến với chng ti theo địa chỉ sau:

           - Địa chỉ: Số 32 đường 16 thng 4, Thnh Phố Phan Rang - Thp Chm, Tỉnh Ninh Thuận

           - Tel: 068.830155 - 830378 - 830379. Fax: 068.822708 - 822707 -  830380

    

            -Website:http://www.xosoninhthuan.com.vn/   

             - Email:xosoninhthuan@yahoo.com hay xosoninhthuan@ninhthuan.gov.vn